Novela drážního zákona může zničit konkurenci Českých drah

Dopravci na železnicích varují, že novela drážního zákona zavře cestu k odstavným kolejím, čerpacím stanicím a dalším službám, bez kterých je provoz v podstatě nemyslitelný. Konkurenti Českých drah se obávají, že připravovaná novela by jim mohla zničit zcela podnikání, i přes to, že jejím původním cílem je vyřešit právě konkurenceschopnost na české železnici.
nákladní vlaky
Zákon, který nyní má před druhým čtením v Poslanecké sněmovně, nařizuje majitelům zpřístupnit zařízení za férových cenových podmínek i konkurenci. V případě bránění využívání zařízení pak stanovuje zaplatit desetitisícové pokuty nebo i zákaz činnosti. Podle některých poslanců je však v zákoně velkou chybou, že je chybně definován právě pojem zařízení služeb. V původní verzi zákona totiž přesně vyjmenovává třeba zastávky, odstavné koleje, čerpací zařízení a další technická zařízení, která jsou právě k této aktivitě provozovatelem přímo určena. Problémem pak je, že z většiny případů jsou tyto zařízení služeb ve vlastnictví právě Českých drah.
Novela zákona by tedy mohla zapříčinit to, že řada vybavení na železničních sítích, bude pro ostatní zcela nedostupná či dostupná za nereálných finančních požadavků. V praxi je nyní běžné, že se platí platby za využití plošin k nástupu cestujících na invalidním vozíku.
zařízení pro postižené
Již před šesti lety se řešil spor o cenu použití právě zařízení, které by umožnilo handicapovaným cestujícím nastoupit do vlaku. V tomto sporu se přel RegioJet s Českými drahami, protože cena za zařízení byly vyšroubované až na tisícikorunové částky za jedno použití. Uvedená firma odmítla za tyto peníze plošiny používat a tím musel fakticky zavřít možnost cestovat na lince mezi Prahou a severní Moravou handicapovaným lidem.
I když se pozměňovací návrh konzultoval s ministerstvem dopravy, aby formulace byly opravdu přesné a neumožňovaly právě takové jednání, stále existují názory, že obavy jsou zcela na místě.