Pozitivní účinky plnospektrálních světel zářivek 2gx13


·         Podání barev je nezkreslené a téměř identické s denním slunečním světlem. To je přínosné zejména pro grafické práce, pro pracovníky v tiskárnách, pro umělce – výtvarníky a sochaře, pro designéry.
·         Probouzení se s tímto světlem navozuje pocit podobný slunečnímu svitu a vstávání je příjemnější, než u studeného bílého světla. Je přirozenější i vůči teplým odstínům, vhodným spíše pro relaxaci a usínání.
·         Podle některých lékařských studií byl prokázán pozitivní vliv na sezonní (podzimní a zimní) deprese. Pomáhá také zmírnit důsledky afektivních poruch.
·         Únava zraku je prokazatelná při dlouhodobém používání úzkospektrálního světla. Tehdy dochází ke snížení ostrosti vidění, zejména při delší práci s výpočetní technikou.
·         Jsou ideálním světlem pro pracoviště manuálního charakteru, ale i pro školy a úřady, kde oddalují nastupující únavu a zvyšují produktivitu práce. Díky tomu také snižují výskyt pracovních úrazů a agresivního chování zaměstnanců, kteří jsou často nuceni pracovat pod tlakem, a zároveň v nevhodně osvětlené místnosti.
stropní zářivka.jpg

Plnospektrální osvětlení se vyrábí v mnoha provedeních

Jaké existují možnosti osvětlovací techniky u plného světelného spektra? Vyrábí se prakticky ve všech známých typech osvětlovací techniky. Sortiment je velmi pestrý, a pokud máte o takové světlo zájem, pořídíte je v těchto druzích osvětlení:
·         Trubicové zářivky 2gx13 a rovněž kompaktní (úsporné) zářivky.
·         Klasické halogenové žárovky.
·         LED diodové žárovky o příkonech od 5 do 50 W
·         Sluneční simulátory o výkonu 10 tisíc luxů.
zářivkové osvětlení.jpg

Některé příklady uplatnění širokospektrálního osvětlení

Ve školách – zvláště školy s uměleckým zaměřením na hodiny výtvarné výchovy vyžadují osvětlení stanovené normativem jako Ra  > 90, což umožňuje pouze tento typ osvětlovací techniky, anebo denní světlo.
Mateřské školky – děti se pod tímto světlem cítí spokojenější, jsou klidnější, a má to pozitivní vliv na jejich hyperaktivitu. Mají také rády syté barvy hraček, které tímto způsobem vyniknou.
Domovy seniorů – organismus starých lidí se lépe regeneruje, navíc se tito lidé lépe zabaví, a tím pádem jsou více aktivní přes den a v noci lépe usínají.
Zdravotnická zařízení – všechny operační sály, vyšetřovny a ambulantní pracoviště vyžadují bezpodmínečně Ra  > 90 kvůli přesné diagnostice a preciznímu podání pracovního výkonu. Je známo,  že např. u hypoxie, nebo diagnostiky hepatitidy může špatné světlo podávat zkreslený obraz.

Světlo, které neškodí

Téměř všude už jsou klasické žárovky nahrazeny některými moderními světelnými zdroji. Mezi ně patří například i výbojky všeho druhu. Tato svítidla pracují za pomoci různých druhů použitelných plynů. Jistě každého hned napadne neon, který se používá už docela dlouho. Pokud navštívíme některé větší město, pak na nás bude blikat z různých světelných reklam a poutačů. Jiným druhem, které se ale také velice rozmáhá, jsou sodíkové výbojky.

  • Ty se využívají především ve venkovním osvětlení pro parky a ulice.
  • Kromě toho je můžeme zahlédnout i jako bezpečnostní nasvícení některých budov a areálů.

organická chemie

Tento druh výbojky je snadno rozpoznatelný podle monochromatického žlutého světla.

  • Výhody tohoto druhu světelného zdroje jsou zcela jasné.

    1. Velmi dlouhá životnost, která je odhadována až na dvacet tisíc hodin.
    2. Kvalitní viditelnost i za velice husté mlhy.
    3. Další pozitivní vlastností je to, že způsobují méně světelného znečištění nežli některé jiné druhy světelných zdrojů. Proto se používají například na astronomických observatořích.

Zajímavé i pro sběratele

Některé druhy výbojek obsahují nebezpečné plyny (rtuť, xenon). Sodík je oproti nim lidskému organismu neškodný. Proto se dostávají sodíkové výbojky i do našich interiérů, kde jsou používány při jeho osvětlení. Největšího uplatnění ale stále dosahují ve venkovních prostorách.

  • Své využití našly například při osvětlení různých sportovišť nebo výrobních hal.

záře lamp

Existují sodíkové výbojky nízkotlaké a vysokotlaké.Ačkoliv se mnoho lidí domnívá, že tento druh světelného zdroje je novodobý, první sodíkové výbojky se objevily už v polovině sedmdesátých let. Koncovky měly z niobu a dnes patří ke sběratelským kuriozitám. Tak se zkuste podívat na půdu nebo do sklepa, kde máte uskladněné staré nepotřebnosti. TŘEBA TAM MÁTE SKRYTÝ POKLAD A ANI O NĚM NEVÍTE.