S elektrickou energií si nezahrávejte

Děti jsou ve školách seznamovány již od raného věku s elektrickým proudem, s jeho vlastnostmi, ctnostmi, ale i s nebezpečím, které bývá některými lidmi stále podceňováno. Na školách se dětem vysvětluje, že nemají sahat na dráty vysokého napětí spadlé na zem, že nemají na sloupy elektrického vedení šplhat, a že mají elektrické spotřebiče používat jen pod dohledem dospělých. Měli bychom je však také ve školách začít seznamovat s tím, že existují revize elektro v Praze i v jiných městech, které dbají o to, aby se mimo jiné i v domácnostech snížilo riziko vážného úrazu a požáru.

revizní elektrikář

Revizní elektrikáři kontrolují elektrické rozvody, svítidla a spotřebiče a upozorňují na závady, případně je mohou začít napravovat. Zároveň s nimi můžeme konzultovat některá doporučení, jež mohou zabránit nebezpečným jevům, a jedním z nich je i odjezd na delší dobu z místa trvalého či přechodného pobytu.

nářadí elektrikáře

Před odjezdem na dovolenou

Někteří lidé věnují jistý čas zabezpečení domácnosti před odjezdem na dovolenou a my ostatní, kteří to neděláme, bychom si odtud mohli vzít ponaučení. Některé zásady i přesto, že máme elektroinstalaci revidovanou, se vyplatí dodržet:

Vytahujte spotřebiče ze zásuvek anebo vypínejte hlavní jistič – pokud odjíždíte na čtrnáct dnů či na delší čas např. na dovolenou nebo na služební cestu, je výhodnější pro jistotu všechny spotřebiče vytáhnou ze zásuvky a ponechat zapnutou pouze chladničku, čímž snížíte riziko nějakého problému. A pokud můžete chladničku s mrazákem odmrazit a zcela vyprázdnit, je to stoprocentní jistota, protože pak už můžete vypnout hlavní jistič, tedy leda, že doma nemáte akvárium, kde musí nonstop pracovat filtrace a vzduchování.

Uzavírejte hlavní uzávěr vody a plynu – i toto je svým způsobem pojistka před neočekávanými událostmi a má význam ji provést, pokud máte doma např. plynovou karmu, kotel či sporák. Uzavřít vodu je rovněž moudré, protože cokoli se nachází za hlavními uzávěry vody a plynu, je prakticky nepostižitelné, co se týče jakýchkoli závad.