Proč řešit únik vody v domácnosti pokud možno ihned

Voda a elektroinstalace

Zahlédli jste reklamu od dodavatele energií Bohemia Energy, v níž vystupoval herec Pavel Liška, a jejíž pointou bylo spojení účtů plynu a elektřiny? Reklama byla koncipována humornou formou, resp. s černým humorem, kdy herec přichází ze zákulisí k režisérovi, a snaží se mu sdělit, celý začouzený, s ohořelým tričkem, že zkoušel spojit elektřinu a plyn, a že to nejde. Zatímco nás bavila metafora spojování účtů versus spojování skutečných médií zemního plynu a elektrické energie, bylo nám všem jasné, že pokud by k tomu skutečně došlo i ve vaší domácnosti, skončilo by to katastrofou.

uzávěr vody

V podobném duchu bychom však měli přistupovat i v situacích, kdy dojde v domácnosti k úniku vody. Ať už voda uniká do zdiva, nebo „jen“ na podlahu, ve spojení s elektřinou je to smrtící záležitost, a musíme se před tím mít na pozoru.

Pokud se vám tedy stane, že například přijdete domů ze zaměstnání, a všimnete si na zdi mokré mapy, volejte ihned instalatérský havarijní servis, aby detekoval místo úniku a co nejdříve problém vyřešil. Mezitím, než instalatéři dorazí, vám doporučujeme vypnout hlavní jistič pro celý objekt, a případně dát o této události na vědomí elektrikářům. Ti mohou později proměřit všechny obvody a zjistit, zda nedošlo k průniku vody do zásuvek, vypínačů, rozvodných krabic atd.

protékající voda

Statika stavební konstrukce

Mnohdy podceňovaným nebezpečím je i narušení obvodového zdiva a hrozba jeho zborcení. Toto se sice stává zejména při povodních, kdy musí být řada domů stržena, ale v případě masivního úniku vody se to může přihodit v podstatě kdekoli. Čím dříve se tedy instalatér na unikající vodu přivolá, tím lépe. Jde-li o včasný zásah, pak zpravidla postačí ponechat zdivo přirozeně vyschnout a vypomáhat si při tom důkladným větráním a v zimních měsících důkladnějším vytápěním.