Nepodceňujte zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením

.

Dostatek odpočinku a spánku

Tento termín zní tak trochu nadneseně a zavání naivitou, ovšem právě při práci s elektřinou je naprosto nutné být v bdělém stavu a dostatečně odpočatý. Platí to i v případech, kdy nejste ve své kůži z nejrůznějších důvodů, např. kvůli nemoci, fyzické únavě nebo v psychickém vyčerpání, či pod psychickým tlakem a ve stresu. Nezapomínejte, že elektřina si vybírá svou daň právě v takovýchto okamžicích, kdy lidé chybují.
elektrické pojistky

Alkohol

Alkoholické nápoje a omamné látky se s touto činností rovněž neslučují. Otupělé smysly mohou způsobit úraz, pamatujte tedy, že alkohol nepatří jak za volant, tak i na pracoviště. Stačí pak banální chyba, např. výměna prasklé žárovky nebo manipulace s nezajištěnými vodiči a život je v ohrožení.

Voda a vlhkost

Elektrický proud je vodivý a každý dospělý člověk si je dobře vědom, že prostředí vysoké vlhkosti a voda dokážou být v takovém případě nesmírně nebezpečné. I přesto jsou však známy případy, že se nerozvážný kutil vrtal v zásuvce pod proudem, umístěné v koupelně, a přitom stál bosýma nohama na mokré podlaze, anebo dokonce v napuštěné vaně plné vody. Ve vlhkém prostředí to znamená používat ochranné rukavice a také vhodnou obuv s izolační pryžovou vrstvou.
závěsné žárovky

.

Přeceňování vlastních schopností

Řada kutilů se pouští do oprav nebo údržby elektrických zařízení, aniž by na to měli potřebnou kvalifikaci. Nezřídka se stává, že jsou zařízení pod proudem, a to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. Platí to ale i o přeceňování vlastních sil v případě, že kvalifikaci máte, namísto abyste práci svěřili dalším lidem. Příliš velký rozsah činností, na které nestačíte, vede ke stresu a tím pádem k nebezpečnému úrazu.

Pravidelné revize

V případě zaměstnaneckých poměrů je zákonem stanoveno, že zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit přiměřené pracovní podmínky. Ohledně elektrospotřebičů to znamená dbát na pravidelné revize jak elektrické instalace, tak i samotných spotřebičů a strojního vybavení.

Nepodceňujte zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením
4.1 (82.5%)8
.