Nepodceňujte zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením

Dostatek odpočinku a spánku

Tento termín zní tak trochu nadneseně a zavání naivitou, ovšem právě při práci s elektřinou je naprosto nutné být v bdělém stavu a dostatečně odpočatý. Platí to i v případech, kdy nejste ve své kůži z nejrůznějších důvodů, např. kvůli nemoci, fyzické únavě nebo v psychickém vyčerpání, či pod psychickým tlakem a ve stresu. Nezapomínejte, že elektřina si vybírá svou daň právě v takovýchto okamžicích, kdy lidé chybují.
elektrické pojistky

Alkohol

Alkoholické nápoje a omamné látky se s touto činností rovněž neslučují. Otupělé smysly mohou způsobit úraz, pamatujte tedy, že alkohol nepatří jak za volant, tak i na pracoviště. Stačí pak banální chyba, např. výměna prasklé žárovky nebo manipulace s nezajištěnými vodiči a život je v ohrožení.

Voda a vlhkost

Elektrický proud je vodivý a každý dospělý člověk si je dobře vědom, že prostředí vysoké vlhkosti a voda dokážou být v takovém případě nesmírně nebezpečné. I přesto jsou však známy případy, že se nerozvážný kutil vrtal v zásuvce pod proudem, umístěné v koupelně, a přitom stál bosýma nohama na mokré podlaze, anebo dokonce v napuštěné vaně plné vody. Ve vlhkém prostředí to znamená používat ochranné rukavice a také vhodnou obuv s izolační pryžovou vrstvou.
závěsné žárovky

Přeceňování vlastních schopností

Řada kutilů se pouští do oprav nebo údržby elektrických zařízení, aniž by na to měli potřebnou kvalifikaci. Nezřídka se stává, že jsou zařízení pod proudem, a to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. Platí to ale i o přeceňování vlastních sil v případě, že kvalifikaci máte, namísto abyste práci svěřili dalším lidem. Příliš velký rozsah činností, na které nestačíte, vede ke stresu a tím pádem k nebezpečnému úrazu.

Pravidelné revize

V případě zaměstnaneckých poměrů je zákonem stanoveno, že zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit přiměřené pracovní podmínky. Ohledně elektrospotřebičů to znamená dbát na pravidelné revize jak elektrické instalace, tak i samotných spotřebičů a strojního vybavení.