Je zboží na farmářských trzích skutečně místní?

Jen v málokterém českém městě byste dnes na farmářské trhy nenarazili. Mezi lidmi je po nich velká poptávka, a tak se radnice snaží lidem vyjít vstříc. Ostatně uspořádat takový trh není nic složitého. Je potřeba vyhradit vhodné místo, nastavit podmínky provozu a oslovit prodejce. Případně je možné uzavřít smlouvu s externí firmou, která si organizaci akce vezme na starost. O vše ostatní už se postarají zákazníci, kteří trh jistě nenechají bez povšimnutí.
řepa a mrkev
Farmářské trhy jsou skvělou příležitostí nejen pro zákazníky, kteří si chtějí nakoupit čerstvé produkce téměř ze dvora, ale také pro místní pěstitele a výrobce. Především regionálním producentům by tak místní pořadatelé měli vyjít vstříc a nastolit taková pravidla, aby je na trzích podpořili. Vždyť díky podpoře drobné místní ekonomiky se bude regionu dobře dařit, vzroste zaměstnanost, zlepší se péče o krajinu a kraj zbohatne.
Zákazníci mají možnost nakoupit si na trhu produkty, jejichž původ je známý a dobře ověřitelný. Mohou přímo podpořit lidi ze svého okolí. Navíc místní zboží bývá vytvářeno a pěstováno s ohledem na místní krajinu a v dobrých sociálních podmínkách, necestuje zbytečně dlouhé vzdálenosti, je čerstvé a můžete si jej mnohdy koupit bez zbytečných obalů přímo do vlastní tašky. Takže jde o dokonalý udržitelný nákup.
Vypadá to tedy jako ideální způsob podpory místních producentů anebo ne?
Skutečně to tak může být, ale jen v případě, kdy pořadatelé dobře nastaví podmínky fungování a budou dohlížet na to, kdo na trzích prodává a zda je zboží pravdivě označeno. Často se totiž stává, že se na trzích objevují překupníci levného zboží ze zahraničí. Ovoce a zelenina z Polska, dřevěné výrobky z Číny, to je jen špička ledovce. Takže mnozí důvěřiví zákazníci mohou lehce naletět na zboží, které nemá s místním původem a kvalitou nic společného.
květy rostlin
Na farmářských trzích tedy platí: Zajímej se a prověřuj, abys nenaletěl. Jedině tak můžeš dobře nakoupit. Na vaši přímou otázku o původu zboží má totiž prodejce povinnost vám jasně sdělit zemi i místo původu.