Jak se bránit proti nechtěnému sestřihu

Vzhledem k tomu, že službou jsou míněny téměř všechny činnosti, jež jsou postytovány za úplatu, tak právní úprava pamatuje na všechny, včetně služeb kadeřnických. Proto i tuto službu lze reklamovat, pokud nebyla provedena správně, a to dle dohody.
blond melíry 
Někteří z nás jsou vcelku bojácní a neradi vyvolávají nepokoje, proto často odejdou i s účesem, se kterým nejsou tak úplně spokojeni. Je však potřeba si uvědomit, že právo na reklamaci služby má každý zákazník. Avšak svůj nesouhlas musíte projevit již během daného „zákroku“ či bezprostředně po něm. Pokud se celkový výsledek přeci jen rozchází s vaší původní představou, máte právo požadovat nápravu. Není-li však možné tuto nápravu uskutečnit, můžete alespoň požadovat slevu.
stříhání vlasů
Je třeba říci, že jakýkoli zákrok – ať masáž, lakování nehtů, sestřih, barvení, make-up – musí být proveden alespoň ve střední kvalitě, pokud jste si nevyžádali nějaké extra služby. Veškeré své výhrady proti dané službě je dobré uplatnit ještě před zaplacením za danou službu, pozdější reklamace je sice možná, ale je to pro spotřebitele dosti složitá situace (vyžadovala by znalecký posudek a soudní proces – avšak náklady na tento úkon by v prvé řadě platila zákaznice, což by její rozpočet stálo nemalou částku).
černé nůžky 
Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem,řiďte se těmito kroky:
1.    Pořádně seznamte svého kadeřníka s tím, co po něm požadujete – ideální je donést fotografii Vámi vysněného sestřihu. Kadeřník by měl být profesionál a předem by Vám měl také říci, zda vybraný účes je vůbec pro Vás vhodný či zda z Vašich vlasů půjde udělat.
 
2.    Budete-li mít kdykoliv během „zákroku“ pocit, že se Vaše představy a konání kadeřníka rozcházejí, můžete odstoupit od vzájemně uzavřené ústní smlouvy. Musíte však zaplatit za již provedené úkony (například mytí vlasů, aplikace vlasové masky atd.)
 
3.    Než zplatíte, důkladně si zkontrolujte celé dílo – včetně, odstínu barvy, melíru po celé hlavě, dobrého střihu i na temeni hlavy. Dokud nejste zcela spokojeni, neplaťte. Po zaplacení si ještě můžete vyžádat doklad o provedených službách a jejich ceně.
 
4.    Pokud Vás během zákroku kadeřník poraní, objeví se u Vás alergická reakce či máte po zákroku déletrvající zdravotní obtíže, můžete požadovat finanční kompenzaci. Vše je potřeba však důkladně zdokumentovat fotografiemi a výsledné odškodnění bude záviset na znalcích a zdravotní dokumentaci.